Een goede zorg met elkaar vooraf
Meestal wordt er zorg aangevraagd na het overlijden, maar we zien een ontwikkeling dat mensen bewust vooraf in gesprek gaan met ons. Ook als er geen sprake is dat het overlijden in zicht komt door ziekte of ouderdom. Er moeten veel praktische zaken geregeld en beantwoordt worden. Het geeft nabestaanden houvast en rust als het één en ander in een wilsbeschikking is opgesteld.

Een goede zorg met elkaar tijdens
Op het moment dat iemand komt te overlijden is er ook zeer zeker zorg nodig. Dan is het nodig dat als eerste er een arts gebeld wordt, hij/zij stelt een verklaring van overlijden op. Na het contact met de arts kan de begrafenisverzorger worden gebeld. Intussen kunt u alvast zelf een aantal dingen gereed leggen.

Zoals:
– trouwboekje/ID-pas
– A en B verklaring van de arts
– eventueel een wilsbeschikking
– kleding

Na de kennismaking geven wij de eerste zorg aan de overledene. De verzorging kan eventueel met behulp van familieleden of het wordt door 2 verzorgsters van ons team verzorgd.
Ook wordt de opbaarmogelijkheden besproken. U kunt de overledene thuis opbaren, in een rouwcentrum of in een opbaarruimte van een woonzorgcentrum. Thuis opbaren geeft wel de gehele periode tot aan de begrafenis toe de gelegenheid om op ieder gewenst moment afscheid te nemen.
Opbaren elders brengt met zich mee dat men alleen op afspraak kan komen en de regels van de desbetreffende instelling dient te respecteren.

Een goede zorg met elkaar nadien.
Ongeveer 6 weken nadat iemand is overleden wordt er vaak nog een bedanktkaartje verstuurd of een dankbetuiging geplaatst in een krant. Om zo uiting te geven aan al het meeleven dat ontvangen is in de periode, vooraf-tijdens-nadien. En ook wordt dan het zakelijke gedeelte afgewikkeld met elkaar. Ook wordt er de mogelijkheid aangeboden voor eventueel een gedenkmonument te plaatsen, wij nemen daar foldermateriaal van mee. Ook in de nazorg staan we voor u klaar als u vragen heeft.